Soorten tandartsen

Wist je dat een tandarts niet zomaar een allround tandarts is die zich bezighoudt met alle mondhygiëne? Er zijn verschillende soorten tandheelkundige specialisten en naar wie je moet gaan is afhankelijk van je behoeften. De moderne tandheelkunde vraagt heel wat kennis van de tandarts. Een overzicht van de soorten tandartsen en andere beroepen in de tandzorg in België

De Algemene Tandarts:

De meeste tandartsen in Vlaanderen zijn algemene tandartsenn. De deze tandarts staat centraal in de mondverzorging. Zijn werkdomein omvat alle courante behandelingen in de mond. Voor technisch complexe of specifieke problemen bij zijn patiënt werkt de tandarts samen met of verwijst hij of zij door naar gespecialiseerde zorgverstrekkers.
Momenteel zijn in Vlaanderen ongeveer 4000 tandartsen actief.

Een klein aantal Algemeen Tandartsen beperken hun praktijk tot een specifiek deelgebied van de tandheelkunde zoals wortelkanaalbehandelingen, kaakgewricht problemen, kinderen, implantologie, prothese enz.

Parodontologie

De tandarts specialist in de parondontologie, vaak parodontoloog genoemd, heeft een aanvullende opleiding genoten in de parodontologie, de aandoeningen van het tandvlees en de weke weefsels van de mondholte.

De orthodontist

De specialist in de orthodontie, vaak orthodontist genoemd, heeft een aanvullende opleiding gevolgd in de orthodontie, het rechtzetten van de tanden.

Stomatologie

De geneesheer -specialist in de stomatologie, vaak stomatoloog genoemd heeft zowel een opleiding van arts als van tandarts gevolgd. De arts- specialist in de stomatologie is dus gespecialiseerd in kleine chirurgie van de tanden en de kaaksbeenderen. De meeste stomatologen volgen een aanvullende opleiding tot mond-, kaak- en aangezichtschirurg. Deze opleiding omvat ook de functionele chirurgie, de ongevallenheelkunde, de behandeling van tumoren alsook esthetische tandheelkunde.

Er zijn nog drie andere beroepen nauw betrokken bij de mondzorg:

De tandartsassistent

De tandartsassistent helpt de tandarts in de dagelijkse praktijk met ondersteunende functies. De tandartsassistent heeft niet de bevoegdheid zelf in de mond te werken.

De dentaaltechnicus

De dentaaltechnicus maakt en herstelt de tandprothesen en andere diverse hulpmiddelen zoals orhtodontische apparaten, spalken, opbeetplaten, mondbeschermers, enz. in opdracht van de tandarts. De dentaaltechnicus werkt in een tandtechnisch laboratorium. De dentaaltechnische bedrijven zijn verenigd in de Unie van Dentaaltechnische Bedrijven (UDB)

De mondhygiënist

De mondhygiënist stelt voornamelijk preventieve handelingen, met name handelingen in de mond van de patiënt, met het doel aandoeningen te voorkomen en desgevallend te genezen alsook het behouden of optimaliseren van de mondgezondheid. De mondhygiënist werkt nauw samen met tandartsen, tandartsen-specialisten en artsen-specialisten in de stomatologie (en de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie).


De uitoefening van het beroep van mondhygiënist bestaat uit autonome prestaties, uit technische prestaties op voorschrift en uit handelingen die door de (tand)arts kunnen worden toevertrouwd aan de mondhygiënist.

Bron: FOD Volksgezondheid, VVT